Tuesday, April 17, 2012

Pitik...Bulag!

Ito ay ligayang hindi para sa lima,
Hindi para sa sampu,lalo na sa iisa.
Maging anim,apat,tatlo ay hindi rin uubra,
Pagkat ekslusibong para lang sa dalawa.


Ngunit sadyang ikaw nga'y magtataka,
Sa pagitan ng dalawa,ay may dayaan pa.
Pumikit ng mariin at siguradong talo ka,
Sa mandarayang pumitik,lalo't di mo nakikita.


Sa larangang ito,ang matalo ay "Tanga!",
Seryoso at matuwid,ang ang naguuwi ng kalabasa.
Kaparis ng pag-ibig mo,libangan lang pala;
Hindi ko man lang nahulaan,bago pa mag umpisa...

1 comment: