Tuesday, August 12, 2014

Bagong Buhay,Bagong Nanay...

Isang makatwirang paglalakbay ang aking tinahak,
Tinalikuran ang mundo ng pulutan at alak,
Panibagong simula,mas pinabagong mga balak
Kung saan hindi na redhorse kundi bata na ang hawak.


Nakamit ko ang pinakamagandang gantimpala,
Hindi ko sukat akalain, hindi ka sukat maniwala,
Walang pagsidlan ang galak ng siya'y una kong makita,
Gayun din naman ng takot ng tagurian akong isang INA


Puno ng alalahanin ang puso ko sa twina,
Paano nga ba maging isang mabuting INA?
Sa mundong wala namang perpekto talaga,
Maghangad ka ng mabuti yun ang mahalaga.