Monday, April 16, 2012

"Mendax"


Humahabi  ang makinang may ngipin,
Nababasa ng likidong asido kung tawagin.
Humuhulas ang pinturang pulang isinalin,
Nagbababaga't lumiliyab ngunit di kayang pigilin.


Lumiko't umikot...supot-supot ang hinakot;
Dala ang patalim ng sigalot at takot.
Sumuko't  lumusot...daan-daan ang isinangkot;
Dala ang pananggalang ng inggit at poot.

Kagalakan ang bitbit ng bayong ng salimuot;
Pinagtagumpayang kwentong kakila-kilabot.
Kamatayan ang papuring sayo'y ibinalot;
Ng haring kung ituring ay palalo at salot.

1 comment: