Monday, April 30, 2012

MAKATI sa tag-init

Mata kong mapagmasid,
Isip kong walang patid,
Tunay na may nabatid,
Sa iyo'y ihahatid.

Araw nga ng tag-init,
Lamig ang sinasambit,
"Discount card" na pang -akit,
"SOGO" daw ang malapit.

Kapos sa karunungan,
Katwiran ng iilan,
Lamang naiinitan,
Di na dapat bihisan.

Ang Aking natagpuan,
Mag jowa na baguhan,
Meron pang nagpipilitan,
Suki naman ang iilan.

Tunay na ka-ibigan,
Dulot ng kahirapan,
Saka ang iba naman,
Gigil sa tawag ng laman.

Ito nga ang panahon,
Iba na kesa kahapon,
Tubig na ang tinatapon,
Apoy na ang nilalamon.

2 comments: