Thursday, September 27, 2012

Poem for Fatih(Mr. Conqueror)Thank you my friend ,for the time you've spent,
For the laughter and sorrow,for lending me a hand,
For the tears and joy,for the happiness we had,
You've always there for me,you've never turned bad.

Thank you my friend for accepting me,
For who I am,and who will I be,
I will do anything to let you see,
That you've got a friend in me.

Thank you my friend for sharing your points of view,
I learned a lot and got something new,
Our memories will be cherished and never be blue,
That's why I thank God for knowing you... 

Monday, September 10, 2012

Langit sa Impyerno

Ang lumang balabal ang nagsisilbing kanlungan,
Marupok...kaparis ng mga taong hayok sa kamunduhan,
Nagkukubli sa mga salang pilit na tinatakasan,
Gaano nga ba kahirap kalabanan ang tawag ng laman?

Hindi kayang pawiin ng lamig ng hangin,
Ang nagpupuyos at naglalagablab na damdamin,
Animo nahihimlay sa kumukulong buhangin,
Tampalasang mga aninong naglulunoy sa dilim.

Langit sa Imyernong mong matuturingan,
Ang makipagniig sa banig  ni kamatayan,
Sinisiil ng halik ang puso mo't katawan,
Gayong wala naman Pag-Ibig na inaasahan.


Sa piling mo'y langit ang nagiging pakiramdam,
Ngunit maliwanag pa sa umaga na imyerno ang napuntahan,
Mabuti pang wakasan na ang kwentong walang kabuluhan,
Bago pa malubog ng tuluyan sa kumunoy ng kasalanan.