Tuesday, December 4, 2012

Hunyango

Pumikit,pagnagpalit ,panibagong anyo ang lalapit.
Dumikit,kumapit, dala ang bungkos ng pasakit.
Mapanlinlang na katauhan mula paa hanggang anit.
Sa talim ng titig mo,pati puso'y iyong napupunit.Natutuwang pagmasadan ang kulay mong paiba-iba
Huwad na kasiyahan ang iyong laging bitbit at dala,
Nakahahalina  ngang talaga,lalo na sa mga TANGA
Hindi lang nila alam,batid mo na ang kahinaan nila.


Sumasabit,Nagpupumilit,ganyan sila kung kumapit.
Igigitgit,Isisingit,mga katangiang mapang akit.
Ipilit mong iwaglit, ang hunyangong nakakapit.
Upang maiwasan ang pagdurusang pwedeng sumapit